• Sale Admin Lead

  HR -

    1. Quản lý và điều phối các thành viên thực hiện các nhiệm vụ của nhóm và báo cáo trực tiếp cho CEO theo lịch hàng tuần hoặc theo yêu cầu cụ thể.

     

    1. Sale Admin :

     

    • Có nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận Account & Media thực hiện các hoạt động bán hàng của công ty
    • Tham gia và lập biên bản ghi nhớ các buổi họp.
    • Quản lý nhà cung cấp
      • Tập hợp và lưu trữ báo giá mới nhất của các nhà cung cấp liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
      • Thực hiện rà soát báo giá đồng thời phối hợp cùng các phòng ban liên quan lựa chọn nhà cung cấp phù hợp cho từng dự án cụ thể
    • Theo dõi P&L :
      • Tiếp nhận kế hoạch chi tiết và báo giá từ các bộ phận
      • Tiến hành kiểm tra và đối soát nhằm tối ưu hoá lợi nhuận dựa trên tỉ lệ chuẩn của công ty đề ra cho từng dự án
      • Phối hợp các phòng ban giải trình các vấn đề liên quan đến P&L
    • Làm hợp đồng cho các đơn hàng thành công, xử lý chứng từ nghiệm thu khi nhận thông tin từ bộ phận Account và xử lý các hồ sơ thanh toán nội bộ
    • Phối hợp các phòng ban và chuẩn bị hồ sơ cho các hoạt động đấu thầu theo yêu cầu của khách hàng.
    • Theo dõi và báo cáo liên quan đến các dự án :
      • Phối hợp các phòng ban báo cáo và đôn đốc việc thực hiện dự án từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc
      • Theo dõi và nhắc nhở việc thanh toán,thu hồi công nợ theo tiến độ đúng với từng giai đoạn của dự án.
      • Cập nhật thông tin tài chính (chi phí, công nợ, P&L…) về phòng kế toán và ban giám đốc.
      • Chủ động báo cáo và đề xuất khi xảy ra vấn đề trong quá trình thực hiện dự án
      • Cập nhật dữ liệu bán hàng, thực hiện các báo cáo doanh số, doanh thu, công nợ của bộ phận kinh doanh
      • Lưu và xử lý báo cáo doanh số hàng tuần/tháng/quý/năm cho các trưởng phòng, Giám đốc.
    • Lưu trữ thông tin khách hàng, dự án, công nợ, trạng thái hợp đồng….và trích xuất báo cáo khi có yêu cầu
    • Các công việc khác theo yêu cầu sắp xếp của cấp trên trực tiếp

     

     

    1. Admin

     

    • Điều phối các hoạt động hành chính của công ty và luôn đảm bảo các công việc được vận hành một cách thông suốt nhất
    • Sắp xếp các cuộc họp nội bộ và với đối tác.
    • Tham gia xây dựng nội quy, quy định và theo dõi hoạt động của các quy định trong từng bộ phận.
    • Lên kế hoạch thực hiện những sự kiện quan trọng của công ty.
    • Quản lý cơ sở dữ liệu nội bộ của công ty.
    • Lưu trữ và bảo quản hồ sơ cá nhân của nhân viên thông qua văn bản và dữ liệu trên máy tính.
    • Lên kế hoạch đặt mua văn phòng phẩm và vật tư cho các phòng ban.
    • Thực hiện các báo cáo chi tiêu hàng tháng và gửi đến quản lý.
    • Lưu trữ và in tài liệu công ty khi có sự kiện hay các cuộc họp quan trọng.
    • Tiếp nhận và phân loại thư được gửi đến công ty.
    • Tiếp nhận và chuyển hướng các cuộc gọi đến công ty.
    • Phối hợp và tổ chức các hoạt động nội bộ : du lịch, team building, happy hour…
    • Luôn cập nhật đầy đủ các chính sách và đảm bảo mọi nhân viên luôn tuân thủ nội quy công ty.
    • Làm việc với toà nhà đảm bảo cho việc vận hành hàng ngày của công ty
    • Quản lý các công việc liên quan đến công đoàn

APPLY NOW